تماس با ما

دبیرخانه جشنواره استارپوزال

تلفن تماس:

021-91082100 (داخلی 4083)

آدرس ایمیل:

starposal@gmail.com

آدرس:

تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان جوانه،طبقه سوم