اولین دوره جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال (2019)
 استارپوزال توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس در سال 1398 پایه گذاری و اولین دوره آن برگزار شد.
این جشنواره با هدف ارتقای شناخت بدنه ی دانشگاه (دانشجویان و اساتید) از پارک علم و فناوری، زمینه سازی ارتباط موثر عموم دانشگاهیان با این مجموعه، مساعدت و ایجاد انگیزه در نگارش پروپوزال های دانشجویی در راستای حل معضلات کشور و با رویکرد فناورانه و همچنین حمایت از پروپوزال های با قابلیت تجاری سازی که زمینه ساز شکل گیری دانشگاه نسل سوم است، اقدام به برگزاری جشنواره استارپوزال کرد.
 در استارپوزال اول ارکان برگزارکننده جشنواره عبارت بودند از:
دکتر مسعود ابراهیمی رئیس جشنواره
دکتر نازنین داراب زاده دبیر جشنواره
خانم سیده سمیه حسینی مسئول دبیرخانه جشنواره
همچنین شرکت گیتی سپند خرم با مدیریت مهندس محسن صدری به عنوان کارگزار پارک اجرای جشنواره را به عهده داشتند.
در ادامه اهم رویدادها و دستاوردهای جشنواره را مطالعه می کنید:
برگزاری همایش ایده تا بازار در تاریخ 22 شهریورماه 89
برگزاری همایش گفتمان کارآفرینی در تاریخ 11 مهرماه 89
ثبت بیش از 100 طرح در پی فراخوان دریافت پروپوزالهای شرکت کنندگان
برگزاری دوره های توانمندسازی شامل:
اصول و فنون مذاکره
تیمسازی استارتاپی
مسیر ایده تا کسب وکار موفق
نحوه ارائه ایده به سرمایه گذار
 
گزارش اولین دوره جشنواره استارپوزال در سال 1398