ریورس پیچ

 در رویداد ارائه معکوس، یک سازمان یا شرکت، چالش یا مسئله‌ای را مطرح کرده و تیم‌های دانشگاهی و استارتاپی به حل آن می‌پردازند. در ریورس پیچ، ابتدا چالش ها و نیازهای فناورانه سازمان ها و شرکتهای نوآور،با کمک تیم جشنواره به صورت شفاف تعریف و مشخص می شود. سپس هماهنگی برای فراخوان برگزاری رویداد ارائه معکوس انجام می شود. سپس طبق برنامه، رویداد مذکور با حضور مخاطبین هدف ( اساتید و تیم های دانشگاهیان، استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان) برگزار می شود.

در مرحله بعد، ایده و طرح­های شرکت­ کنندگان در رویداد برای چالش معرفی شده دریافت می شود.

در مرحله پایانی پس از ارزیابی پیشنهادهای واصله توسط سازمان متقاضی، با برگزاری جلسات سه جانبه (سازمان متقاضی، استارپوزال، تیم نوآور)، طرحی که قابلیت اجرایی دارد انتخاب و در قالب قرارداد همکاری شکل می گیرد.

لازم به ذکر است در سومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی 5 رویداد ارائه معکوس در زمینه های فناوری تجهیزات پزشکی، سلامت،معدن و تجهیزات پیشرفته، ابزار دقیق و اتوماسیون و کشاورزی و صنایع غذایی برگزار شد.

iran reverse pitch
ریورس پیچ پارک تربیت مدرس
ریورس پیچ پارک تربیت مدرس
ریورس پیچ پارک تربیت مدرس
ریورس پیچ پارک تربیت مدرس
ریورس پیچ پارک تربیت مدرس