دومین دوره جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال 2020)

دومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال 2020) با مشارکت 58 دانشگاه کشور در سال 1399 برگزار شد.

در دومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی، ارکان جشنواره عبارت بودند از:

مهندس حامد ابراهیمی رئیس جشنواره

مهندس سروش اکبرزاده دبیر جشنواره

مهندس عطیه سادات میرعباسی دبیر اجرایی. شرکت رادمین هم عهده دار امور دبیرخانه و اجرای جشنواره را به عهده داشتند.

خانم سیده سمیه حسینی مسئول دبیرخانه

437 طرح از 58 دانشگاه کشور در دومین جشنواره کارآفرین دانشگاهی (استارپوزال 2020) شرکت کردند. این جشنواره با هدف ترویج رویکرد کارآفرینی در فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه­ها و تقویت جایگاه دانشجویان و اعضای هیات علمی کارآفرین، توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس و به صورت سراسری برگزار شد.

گام‌های ابتدایی برگزاری جشنواره از بهمن ­ماه 98 شروع شد که مقارن گشت با شیوع ویروس کرونا و طبعا فعالیت دانشگاه‌ها تحت الشعاع این موضوع قرار گرفت. اما با درنظر گرفتن تدابیر لازم، در این مدت مخاطبان جشنواره حدود 11هزار نفرساعت از رویدادهای آموزشی و دوره ­های توانمند ساز در زمینه تجاری­ سازی به صورت وبینار استفاده کردند. با اعلام فراخوان دریافت طرح در شهریور ماه،۴۳۷ طرح، از ۵۸ دانشگاه و ۲۵ استان ایران در وبگاه جشنواره به ثبت رسید.

سه مرحله داوری ایده‌ها

 پس از انجام فرآیند پایش اولیه، 95 ایده دارای پتانسیل تجاری شدن به مرحله‌ی اول داوری راه یافتند. داوری مرحله اول جشنواره‌ی ملی کارآفرین دانشگاهی(استارپوزال) با رویکرد بررسی جنبه‌های علمی-پژوهشی طرح‌ها، توسط اعضا هیات علمی دانشگاه در آبان‌ماه ۱۳۹۹ انجام شد و درنتیجه آن ۴۰ طرح به مرحله‌ی دوم داوری راه پیداکردند.

تیم‌های راه یافته به مرحله دوم داوری در چهار حوزه‌ی فناوری‌های سلامت، کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت‌و‌تولیدات صنعتی و فناوری­ های نرم و صنایع خلاق در ۴ روز و با حضور  ۲۵ داور متخصص فعال در شتابدهنده‌های تخصصی هر حوزه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، هولدینگ‌های صنعتی، پارک‌های علم‌وفناوری، اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، به رقابت پرداختند.

جایزه نقدی همراه با خدمات مشاوره و سرمایه گذاری

برگزارکنندگان جشنواره بیش از 250 میلیون تومان جایزه نقدی به تیم‌های برتر، در قالب کمک هزینه توسعه فناوری پرداخت کردندکه سهم سه تیم اول به ترتیب 30، 25 و 20 میلیون تومان خواهد بود. همزمان با برگزاری مراحل داوری، تیم‌هایی که در مرحله شتابدهی قرارداشته یا نیاز به جذب سرمایه داشتند توسط شتابنده ­ها و سرمایه‌گذاران همکار جشنواره مورد حمایت قرار گرفتند.

معرفی شرکت‌های برتر جشنواره به عنوان شرکت خلاق

همچنین در این دوره، استارپوزال توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از مبادی معرفی شرکت‌های خلاق انتخاب شد.

در

گزارش دومین دوره جشنواره استارپوزال در سال ۱۳۹9