نمایشگاه شغلی
نمایشگاهی با هدف جذب و استخدام نیروی کار مستعد توسط شرکت‌های مختلف است. رویکرد ویژه این نمایشگاه معرفی تازه فارغ التحصیلان به بازار کار خواهد بود.